Image

Fakty o EuroPriSe

Projekt European Privacy Seal (EuroPriSe) poskytne celoeurópsku „pečať súkromia“, vydávanú nezávislými tretími stranami, potvrdzujúcu súlad IT produktov, resp. služieb podporovaných IT, s európskymi smernicami pre súkromie a ochranu údajov.       

Projekt Európskej pečate súkromia EuroPriSeje zameraný na ustanovenie európskeho auditu produktov, potvrdzujúceho súlad IT produktov/služieb podporovaných IT, s európskymi smernicami pre súkromie a bezpečnosť údajov. Potvrdenie o súlade je výsledkom dvojstupňovej procedúry – vyhodnotenie produktu alebo služby uznanými právnymi a IT expertami a následná krížová kontrola hodnotiacej správy akreditovaným certifikačným orgánom.

Jedným z hlavných problémov ktorým musíčeliť informačná spoločnosť je nedostatok dôvery v IT produkty a služby spôsobený možnosťami elektronického sledovania. Občania i firmy často potrebujú „vieru v dobré úmysly“ keď používajú IT produkty a služby dôležité pre súkromie. V súčasnosti neexistuje transparentné usmernenie pre výber produktu ktorý by vychádzal v ústrety bezpečnosti údajov a súkromiu.

EuroPriSe poskytne transparentnú procedúru a spoľahlivé kritéria pre udelenie Európskej pečate súkromia. Táto pečať súkromia je vizuálnym vyjadrením toho, že produkt bol preskúmaný a odsúhlasený nezávislou organizáciou zameranou na ochranu súkromia a teda je znakom dôveryhodnosti produktu. Pečať súkromia takto podporuje ochranu spotrebiteľov a ich dôveru a súčasne stimuluje orientáciu výrobcov a dodávateľov na tovary a služby dôležité pre ochranu súkromia.

EuroPriSe sa usiluje o ustanovenie

 • systému dobrovoľnej certifikácie súkromia v Európe
 • transparentnej nebyrokratickej procedúry a spoľahlivých kritérií
 • dohľadu nezávislej tretej strany
 • viditeľnosti súladu s potrebami ochrany súkromia na účely marketingu
 • porovnateľnosti produktov podľa stručných verejne dostupných hodnotiacich správ

Projekt EuroPrisevychádza z úspešných kritérií a certifikačnej schémy pečate súkromia (Guetesiegel) používaných v spolkovom štáte Šlezvicko-Holštajnsko, ktoré upraví na európske požiadavky. EuroPriSeje zaujímavý pre výrobcov IT produktov a služieb súvisiacich so spracovaním alebo skladovaním osobných údajov, technických a právnych expertov a úrady na ochranu osobných údajov so záujmom o účasť v pilotných testovaniach. V rámci projektu sa zrealizuje workshop pre potenciálnych expertov a v pláne je aj udelenie prvých Európskych pečatí súkromia produktom alebo službám ktoré môžu byť nasadené v súlade s európskymi smernicami o súkromí a bezpečnosti údajov.

Konzorcium EuroPriSevedie nezávislé centrum pre ochranu súkromia Šlezvicko-Holštajnska (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz – ULD), Nemecko. Medzi partnermi z 8 krajín EÚ sú úrady na ochranu osobných údajov regiónu Madridu (Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid) a Francúzska (Commission Nationale de l’Informatique et de Libertés – CNIL), rakúska Akadémia vied, London Metropolitan University z Veľkej Británie, spoločnosti Borking Consultancy z Holandska, Ernst and Young AB zo Švédska, TÜV Informationstechnik GmbH z Nemecka a VaF s.r.o. zo Slovenska.

EU financovanie: 1239000 €

Trvanie: jún 2007 – november 2008

Webstránka: www.european-privacy-seal.eu

Kontakt: Kirsten Bock, europrise@datenschutzzentrum.de

Zúčastnené krajiny: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko,
Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

© 2008 - 2019 | EuroPriSe GmbH - European Privacy Seal | Handelsregister-Nr. (Commercial Register No.): Bonn HRB 20387

No responsibility for the accuracy of the information. Contact | Privacy Notice | Imprint

Product/Version

REISSWOLF f.i.t.

v1.5; service function as provided in 05/2018

Qualification: IT product and IT-based service (processor service)

View the REISSWOLF f.i.t. certificate

Version of Certification Criteria

11/2011

Cert. No.

EP-S-X5TSCN

Validity

24/05/2018 - 31/05/2020

Monitoring

01/2019

09/2019

Public Report

f.i.t. Short Public Report Image Image 

Manufacturer/Provider

REISSWOLF Systems GmbH

Im Heegen 13
22113 Oststeinbek
Germany

BEST

Access policies can be used to restrict system usage to specific times of the day and/or IP addresses to reduce the attack vector for third-party access. A user session is controlled by means of a cross-tab synchronised session countdown.

ATTENTION

Regarding the processing of personal data on third persons by means of f.i.t., it must be highlighted that the (usually) corporate users of the service qualify as controllers whereas REISSWOLF Systems GmbH acts as a processor on behalf of the users. Customers are advised that the legitimate use of the service may require the collection of the data subject's consent and/or declaration of release from confidentiality.

SUMMARY

REISSWOLF f. i. t. is a web-based archiving system for data storage and access. It serves the purpose of uploading, storing, managing and exchanging data in the sense of a document management system. f.i.t. is a web application that can be used with common internet browsers. 

DETAILS

REISSWOLF f. i. t. is primarily designed for commercial use. It is distributed by REISSWOLF Systems GmbH and operated as Software as a Service (SaaS) in a data center in Germany.

The ToE includes

 • The web-based service REISSWOLF f.i.t. (for details, please cf. the short public report)

It does not include

 • REISSWOLF f.i.t. mobile app
 • REISSWOLF f.i.t. hotfolder
 • Office module
 • Teamviewer
 • Other alternative interfaces to clients

Technical + Legal Evaluator

Ann-Karina Wrede
Innungsstraße 7
21244 Buchholz
Germany

Initial Certification: 05/2018

REISSWOLF f.i.t. provides a web-based service that enables companies to upload, store, manage and exchange data in the sense of a document management system. Users of the service are controllers in respect of personal data on third persons that is processed by means of f.i.t.. The service is designed in a way that facilitates the users' compliance with EU data protection law.

Image

Disclaimer:

This register is kept with the utmost care. However, EuroPriSe does NOT guarantee the accuracy of information found on the Site. Your reliance on information found on the Site is at your own risk.

Image

European Privacy Seal for REISSWOLF f.i.t.