Image

Faktablad: EuroPriSe

Projektet “The European Privacy Seal” (EuroPriSe) syftar till att utvärdera marknadspotentialen för ett paneuropeiskt sigill för persondataskydd som utfärdas av oberoende tredjeparter. Dessa certifierar att IT-produkter och IT-baserade tjänster möter de krav på persondataskydd som uppställs i europeiska regler för personlig integritet.

EuroPriSe, projektet  “the European Privacy Seal”, syftar till att utvärdera ett specifikt europeiskt  granskningsprogram för certifiering av IT-produkter och IT-baserade tjänster i  enlighet med europeiska regler för persondataskydd genom en tvåstegsprocess: en  utvärdering av produkten eller tjänsten av en accepterad IT-jurist och en  accepterad IT-säkerhetsexpert som sammanfattar sin bedömning i en utvärderingsrapport.  Därefter valideras utvärderingsrapporten av ett ackrediterat  certifieringsorgan.

Ett stort problem för IT marknaden idag är bristen på  förtroende för IT-produkter och IT-baserade tjänster på grund av att dessa  många gånger ger möjligheter till elektronisk övervakning. Medborgare och  företag vill ofta ha en “rimlig trygghet” att IT-produkter och IT-baserade  tjänster används på ett sådant sätt att den personliga integriteten inte  urholkas. Idag finns det inte något enhetligt och transparent stöd för att  välja produkter och tjänster som möter de europeiska persondataskyddsreglerna.

EuroPriSe syftar till att kunna erbjuda en transparent procedur med pålitliga kriterier för att  utfärda ett paneuropeiskt sigill avseende persondataskydd. Med hjälp av sigillet  kan producenter visa att en produkt eller tjänst har bedömts som acceptabel av  en oberoende dataskyddsorganisation och därför kan ses som pålitlig. Sigillet  kan därmed bidra inte bara till konsumentskydd utan även ge upphov till positiv  marknadsföring av produkter och tjänster.

EuroPriSe undersöker  marknadsförutsättningarna för

 • Frivillig persondataskyddscertifiering för hela den europeiska marknaden
 • Transparent och icke-byråkratisk procedur med pålitliga kriterier
 • Övervakat av oberoende certifieringsorgan
 • Marknadsföringsmöjligheter för produkter och tjänster avseende persondataskydd
 • Jämförbarhet mellan produkter och tjänster genom korta publicerade rapporter

EuroPriSe bygger på en  europeisk anpassning av det idag redan framgångsrika certifieringsprogrammet  för persondataskydd (Guetesiegel) hos den tyska delstaten Schleswig-Holstein. EuroPriSe riktar sig till de som är intresserade av att delta i pilotutvärderingar, t.ex.  tillverkare av IT-produkter eller IT-baserade tjänster där behandling eller lagring  av personuppgifter sker, IT-säkerhetsexperter, IT-jurister och  dataskyddsmyndigheter. Projektet kommer att genomföra en workshop för  potentiella experter och planerar att kunna utfärda de första europeiska  sigillen för produkter och tjänster som kan möta de europeiska reglerverken för  persondataskydd.

EuroPriSe drivs som ett konsortium som leds av The Independent Centre for Privacy Protection  Schleswig-Holstein (ICPP/ULD), Tyskland. De 8 medlemmarna från europeiska  länder innefattar dataskyddsmyndigheter i Madrid, Agencia de Protección de  Datos de la Communidad de Madrid och i Frankrike, the Commission Nationale de  l’Informatique et de Libertés (CNIL), den österrikiska Academy of Science och  London Metropolitan University från England, Borking Consultancy från  Nederländerna, Ernst & Young AB från Sverige, TÜV Informationstechnik GmbH  från Tyskland, och VaF s.r.o. från Slovakien.

EU stöd: 1239000 €

Projektperiod: June 2007 – November 2008

Webbplats: www.european-privacy-seal.eu

Kontakt: Kirsten Bock, europrise@datenschutzzentrum.de

Deltagarländer: Austria, France, Germany, Slovakia, Spain, Sweden,
Netherlands, United Kingdom

© 2008 - 2019 | EuroPriSe GmbH - European Privacy Seal | Handelsregister-Nr. (Commercial Register No.): Bonn HRB 20387

No responsibility for the accuracy of the information. Contact | Privacy Notice | Imprint

Product/Version

REISSWOLF f.i.t.

v1.5; service function as provided in 05/2018

Qualification: IT product and IT-based service (processor service)

View the REISSWOLF f.i.t. certificate

Version of Certification Criteria

11/2011

Cert. No.

EP-S-X5TSCN

Validity

24/05/2018 - 31/05/2020

Monitoring

01/2019

09/2019

Public Report

f.i.t. Short Public Report Image Image 

Manufacturer/Provider

REISSWOLF Systems GmbH

Im Heegen 13
22113 Oststeinbek
Germany

BEST

Access policies can be used to restrict system usage to specific times of the day and/or IP addresses to reduce the attack vector for third-party access. A user session is controlled by means of a cross-tab synchronised session countdown.

ATTENTION

Regarding the processing of personal data on third persons by means of f.i.t., it must be highlighted that the (usually) corporate users of the service qualify as controllers whereas REISSWOLF Systems GmbH acts as a processor on behalf of the users. Customers are advised that the legitimate use of the service may require the collection of the data subject's consent and/or declaration of release from confidentiality.

SUMMARY

REISSWOLF f. i. t. is a web-based archiving system for data storage and access. It serves the purpose of uploading, storing, managing and exchanging data in the sense of a document management system. f.i.t. is a web application that can be used with common internet browsers. 

DETAILS

REISSWOLF f. i. t. is primarily designed for commercial use. It is distributed by REISSWOLF Systems GmbH and operated as Software as a Service (SaaS) in a data center in Germany.

The ToE includes

 • The web-based service REISSWOLF f.i.t. (for details, please cf. the short public report)

It does not include

 • REISSWOLF f.i.t. mobile app
 • REISSWOLF f.i.t. hotfolder
 • Office module
 • Teamviewer
 • Other alternative interfaces to clients

Technical + Legal Evaluator

Ann-Karina Wrede
Innungsstraße 7
21244 Buchholz
Germany

Initial Certification: 05/2018

REISSWOLF f.i.t. provides a web-based service that enables companies to upload, store, manage and exchange data in the sense of a document management system. Users of the service are controllers in respect of personal data on third persons that is processed by means of f.i.t.. The service is designed in a way that facilitates the users' compliance with EU data protection law.

Image

Disclaimer:

This register is kept with the utmost care. However, EuroPriSe does NOT guarantee the accuracy of information found on the Site. Your reliance on information found on the Site is at your own risk.

Image

European Privacy Seal for REISSWOLF f.i.t.